آذربایجان غربی - خوی

منظره ای از غروب در یک مزرعه آفتابگردان
کلمات کلیدی
تم رنگی